Nyt Grupperåd

I forlængelse af generalforsamlingen onsdag den 26. februar 2014 blev der afholdt konstitueringsmøde i Grupperådet og der blev foretaget følgende konstituering:

Titel Navn
Grupperådsformand   Lykke Bagger
Kassere   Marianne Bartels
Forældrerepræsentant   Gitte Thue Poulsen
Forældrerepræsentant   Kim Suodenjoki
Forældrerepræsentant   Søren Gade Hansen
Gruppeleder   Mads Schondel-Andersen

Grupperådet er Megalippernes bestyrelse og du er altid velkommen til at kontakte et af medlemmerne eller en leder i dit barns enhed.

 

Med spejderhilsen

Gruppeledelsen