Tropmøde. Ny bivuak = En "Tipiak"

Den 17.maj 2011 byggede Glenter og Ørne fra Megalipperne for allerførste gang i verden en Tipiak